Søg
Close this search box.

Olsen, Inge – Den ny tids visdom 3 – Visdom

VISDOM i tanke og handling

Undervisning fra indre visdomstempler

I denne fase af udviklingen vækkes og aktiveres indre visdomskim i de jordiske sfærer. Det enkelte individ tilskyndes til udvikling af bevidstheden både gennem det ydre livs mange hændelser og gennem indspil fra menneskets højere selv og iboende Jeg. Det Jeg, som er et udtryk fra det højeste i den menneskelige bevidsthed om end tilpasset de sfærer, hvori det er til stede. Disse indspil bevirker forandringer og nyerkendelser i den menneskelige bevidsthed.

Mennesket udvikles til at være stadig mere bevidst til stede i ethvert øjeblik i livet repræsenterende elementer fra det iboende Jeg og egen højere bevidsthed, sjæl og ånd. Det kan bevirke modstand, og det kan frigive ressourcer, som ikke er fysisk målbare, men alligevel tilskyndende den evolution, der er i gang.

Gennem indspil og undervisning fra indre højere vibrerende lysbevidstheder undervises og hjælpes menneskene mange steder på Jorden til erkendelser om det iboende livs eksistens og betydning for udviklingen.

Visdomskolen EMAM, Education of Mankind by Ascended Masters, har siden 2008 formidlet direkte kanaliseret undervisning fra indre mestre, lærere og visdomstempler som hjælp til aktivering af guddommelig indsigt, viden og visdom i menneskelivet på Jorden.

I denne bog frigives undervisningsmoduler fra efteråret 2009 med mulighed for studie, indsigt, erkendelse og genkendelse.

Inge Olsen er gennem mange års virke med clairvoyance, studier og undervisning trænet i at åbne mod højere bevidsthedssfærer. I dag sker foredrag og undervisning primært som direkte kanalisering.

148,00 kr.

24 på lager

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag