Søg
Close this search box.

Olsen, Inge – Grevens Bog 7 – Mesterbudskaber i vor tid

I Grevens bog nr. 7 har 19 mestre i Det Store Hvide Broderskab, 7 ærkeengle og den danske nationaldeva responderet på Grevens opfordring til formidling af budskaber til menneskene. Ved at fortælle om deres virke og opgaver giver de os indblik i en verden og en udvikling af ufattelige dimensioner.

De indre lysverdener opleves som en naturlig del af virkeligheden og som forunderligt nærværende – og endnu engang bekræftes, at livet på Jorden er en del af den guddommelige plan.

Træd varsomt ind i Lysets verden.

Slip dine fordomme.

Giv plads for livet, lyset og de guddommelige sandhedsværdier.

Se Guds kærlighed i alt, hvad du møder på Jorden.

At kærligheden bliver synlig og erkendes, og at menneskene med ord, tanker og handling altid formidler kærlighed, er en del af Planen for Jorden og menneskehedens udvikling.

Grevens bøger til Den Ny Tids mennesker er inspireret af mesteren Greven af Saint Germain og er kanaliseret fra 7. Stråle-ashramen på de indre planer. Bøgerne viser, at vi lever under guddommelig bevågenhed fra de indre lysverdener, og at mange lysvæsener er parate til at hjælpe os på den åndelige udviklingsvej.
Gennem bøgerne formidles viden og forståelse om, at der er en plan for Jorden ogmenneskehedens udvikling. Dybe forvandlingsprocesser skal finde sted, og der ønskes nu et bevidst samarbejde mellem de indre lys-verdener og lysarbejdere på Jorden. På den måde kan Den Ny Tid manifesteres med mindst mulig smerte, og udviklingen intensiveres i henhold til Planen.

98,00 kr.

148 på lager

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag