Søg
Close this search box.

Kursusrække over 5 år, hver weekend har tilknyttet en online opfølgningsaften

Magiker skolens forløb er inspireret af Alice A. Baileys bog HVID MAGI og dens 15 regler for den hvide magi. De 6 af reglerne er udformet til at udbygge vores mentale evne, 5 regler er knyttet til den astrale dimension, og de sidste 4 regler er knyttet til den æteriske og fysiske dimension.

Nye deltagere er velkomne i hele forløbet!

Program for hele kursusrækken kan hentes her
1.Weekend: 13-14. maj kl. 10-17

Magiker skole: Inspirationskilde: ”Hvid Magi” (Alice A. Bailey)
I den nye tid hører vi om, at der er flere nye stråler (udover de kendte 7), som vil give os en dybere relation både til magi og ligeledes også til ceremonielt virke. Vi kommer nok til se nye måder at organiserer os på i grupper.

Dette forløb er inspireret af Alice A. Baileys forfatterskab gennem bogen HVID MAGI og dens 15 regler for den hvide magi. De 6 af reglerne er udformet til at udbygge vores mentale evne, 5 regler er knyttet til den astrale dimension, og de sidste 4 regler er knyttet til den æteriske og fysiske dimension.
I forløbet, som strækker sig over en femårig periode med tre weekender om året (hver med en opfølgende aften, som ligger mellem reglerne) kommer vi igennem de 15 regler med 1 regel pr. weekend. De opfølgende aftener kommer til at foregå online, men weekenderne vil foregå fysisk i Teosofisk forening København i tiden fra kl. 10-17.
Vi kommer til at klarlægge den menneskelige sjæls natur og dens samhørighed med solsystemet og kosmos. Dette omfatter grupperelationer som et indledende skridt til at anskueliggøre forholdet mellem det Højere Selv og legemerne, som dette selv kan anvende og derved bringe klarhed i almindelig opfattelse af menneskenes konstitution. Vi kommer til at belyse problemer om ovennævnte evner og anvise regler for at sikre brugbare udviklinger.
Bogen afsluttes med en appel til sjælen hos alle aspiranter, som læser disse instruktioner, om at samle deres kraft og forny deres løfte om at tjene menneskeheden.
De nye stråler vil blive brugt i det ceremonielle arbejde, så hver weekend kommer til at indeholde en ceremoni, som igen er knyttet på de tre store fundamentale søjler:

Vi vil bruge temaer i Kabbalah til indvielses-arbejde. Du vil derfor blive introduceret til Kabbalah igennem ceremonielt arbejde og dens relation til Livets Træ, men Kabbalah-visdommen forventes at være et selvstudie.
Vi kommer til at gå dybere ind i de 8 stråler og deres veje til indvielse til syntese-ashrammen.

Online-aftenerne vil vi bruge til samtale. Hvor er du henne? Hvad oplever du i forbindelse med dit studie eller forløbet? I disse runder kan vi lære at se, hvordan ashrammen påvirker gruppen og den enkelte. Disse opfølgende online-aftener vil være i tidsrummet fra klokken 18.30 til klokken 21.30. Også her vil der være meditation og en opfølgning på, hvad der skete i den sidste weekend, vi var sammen.

År 2023 og 2024 vil primært være knyttet til reglerne og deres arbejde på det mentale plan.
I 2025 og en del af 2026 vil vi glide igennem astral-planets forunderlige, spændende verdener.
Sidst i 2026 og 2027 vil vi komme ind på det fysiske og æteriske plan.
Og vi vil lade den indre Magiker bliver mere aktiv. Også i relation til engle- og devarigerne, Sol-engle og Nærværelsens-engle, ”Ånd og stof”. Nye deltagere er velkomne

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag