Søg
Close this search box.

Medarbejder/frivillig i Teosofisk Forening København

Teosofisk Forening udbreder den esoteriske lære gennem foredrag, kurser, meditationer og studiegrupper.
 
Her yder vi alle *tjenestearbejde. Har du tid og lyst til at være med?
 
Vi kan bruge hjælp til følgende områder:
  • Optage foredragene og styrer IT i forbindelse hermed
  • Socialemedier
  • Arbejde med hjemmesiden – vi benytter WordPress
  • Lave YouTube videoer, lydfiler, podcast, PR m.m.
  • Rengøring

Kontaktperson: Patrick Johansen 53204683
 
*Tjenestearbejde i kraft af den man er – En lederartikel fra Visdomsnettet.
Tjenestearbejde er et af de ord, man tror, man kender, indtil man indser, at det gør man overhovedet ikke! Den almindeligt definition på tjenestearbejde er naturligvis god nok, men tjenestearbejde for sjælen befinder sig i en helt anden verden. Hvis den grundlæggende forskel ikke erkendes, skaber det forvirring hos aspiranter, som ønsker at udføre tjenestearbejde, og det medfører ofte, at tiden og energien bruges forkert. I åndsvidenskaben er tjenestearbejde defineret som en trang, der stammer fra sjælen. Men hvad er konsekvenserne? Sjælen er ét i alle skabninger. Den er et ”vi” og ikke et ”jeg”. Den er ikke adskillende, og derfor findes der hverken lavere eller højere status på sjælsplanet.
 
Sjælen er bevidsthed og opmærksomhed. Sjælen er lys. Sjælen er årsagen til alle forbindelser. Sjælen er visdom, medfølelse og kærlighed. Alle definitioner er en hjælp til at erkende, at sandt tjenestearbejde stimulerer bevidstheden og udvider den. Tjenestearbejde opfattes ofte som en handling − som noget, man gør. Tjenestearbejde udføres af dedikerede medarbejdere på de ydre niveauer af det planetariske liv. Men det opfattes som levende, inspireret og opmuntrende. Derfor er det sandsynligvis en overraskelse for mange, at den vigtigste definition på tjenestearbejde er ”at være” – dvs. den måde, man er på – og det reducerer ikke tjenestearbejdets dynamiske kraft til at forandre og frigøre.
 
Tjenestearbejde ved ”at være” bygger en bro mellem den indre åndelige virkelighed og de ydre resultater på det fysiske plan. Derfor er videnskaben om tjenestearbejde en konkret teknik til enhedsskabelse. Når kommende tjenestearbejdere lærer at underkaste sig offerloven, vil den lavere trefoldige natur ikke længere udgøre en hindring for det liv, som skal og vil strømme igennem den.
Enhedsskabelse er et uundgåeligt resultat, og derfor er der ikke behov for detaljeret planlægning, og der er heller ikke mulighed for kontrol. For når hjertet og tankesindet fungerer i et samspil, vil den energi og kraft, der strømmer gennem tjenestearbejderen, uundgåeligt opflamme det æteriske legeme.
 
Det forklarer også behovet for at stoppe op på astralplanet for at stabilisere og rense den følelsesmæssige natur og tillade en periode med stille venten, før man fortsætter. Det gør det nemmere at forstå, hvorfor den esoteriske lov om tjenestearbejde symboliseres af et menneske med en vandkrukke. Vandkrukken bruges til at lade offergaver strømme ud over menneskeheden.
 
Mennesket med vandkrukken balancerer på et kors, som derfor holder mennesket i en rolig, afbalanceret og urokkelig position, mens sjælens energier strømmer gennem det. Ord som ”fleksibel”, ”flydende”, ”strømmende” og ”overflod” beskriver karakteren af det liv, som flyder gennem den sande tjenestearbejder, og det giver indtryk af en følelse af ”ubesværet indsats”, som opstår, når man arbejder i overensstemmelse med sjælen. Man kan undre sig over, hvordan mennesket som enkeltindivid nogensinde kan håbe på at opnå en tilstand af ”væren” − i hvert fald i det nuværende liv. Men hvis man ser sig omkring og betragter de mange områder, hvor tjenestearbejdet allerede er i gang overalt i verden, må man anerkende, at indstrømningen af åndelig energi er indiskutabel.
 
Hvert menneske, der udgør en del af det verdensomspændende netværk af tjenestearbejdere, betragter sandsynligvis sit eget område som en meget lille og utilstrækkelig del. Men når det verdensomspændende tjenestearbejde er målestokken, vil hvert enkelt bidrag øge vigtigheden og værdien, for tjenestearbejdet vil indgå i en større sammenhæng og fremme de betingelser, der resulterer i enhedsskabelse, som er den sande definition på tjenestearbejde.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag