Lene Pape er en mangeårig studerende af den gamle visdomslære. Esoterisk astrologi af Alice A. Bailey har været og er stadig en af de mest betydningsfulde bøger for hende i rejsen ind i forståelsen af det sammenhængende univers, som vi er en del af.

Online: lørdage d.11. februar, 15. april og 17. juni kl. 9.30-16.00
Fysisk: søndage d. 12. februar, 16. april og 18. juni kl. 10.00-16.00
Der betales pr. gang, bestil billet.

Vi vil i denne studiekreds med uddrag fra bogen ”Esoterisk astrologi” arbejde os frem til mere forståelse af sammenhænge i universet og i os selv, se hvordan universet påvirker og når os og undersøge, hvilken opgave vi har som menneskehed og individ.
Nye deltagere er velkomne.

Ifølge den evige visdom er rummet et væsen. Det er med dette væsens liv, kræfter og energier, impulser og rytmer, cykler og tidsaldres forløb, at esoterisk astrologi beskæftiger sig. Dette studieforløb handler mere om forståelsen af det bagvedliggende univers i astrologien end med at tyde de enkelte horoskoper. Vi får øget forståelsen af, hvorfor og hvordan planeter, stjernetegn og stjernebilleder giver forskellige påvirkninger i os – samt af, at energierne påvirker hinanden  i harmoni eller disharmoni.

Vi lærer kræfterne bag planeterne og stjernetegnene at kende på forskellige niveauer. Så selvfølgelig giver det også en øget forståelse af vore egne horoskoper. Esoterisk astrologi inspirerer  til at udvikle mere bevidsthed og øge opmærksomheden på det levende liv, øger opmærksomheden og forståelsen af vores forbundethed med hinanden og alt omkring os.

Bogen ”Esoterisk astrologi” kan også læses af ikke-astrologer, da den giver en fantastisk forståelse for vores inkarnationers formål og udviklingsmuligheder på planeten Jorden, på planeterne i solsystemet, og af hvordan alt det skabte er afhængigt af hinanden, for sammen at udvikle og forny sig.

Modul 11

Krebsen (11. og 12. februar)

Vi begynder forårets arbejde med krebsen: ”Den ene af Zodiakkens to porte.” I dette tegn ligger hele gåden om genfødslens lov gemt iflg Bailey. Gennem krebsen føres vi til forståelsen af transfigurationens lys, der opleves  i det modstående tegn, stenbukken og ser den måde, som det indre lys udvikler og manifesterer sig på i det ydre. Sjælslyset åbenbarer sig i Krebsen som: ”Lyset i formen”.

Modul 12
Tvillingen (15. og 16. april)

Bortset fra betydningen af tvillinge-indflydelserne som den fremherskende kraft i det bevægelige kors er det et af de vigtigste tegn i zodiaken, for så vidt som det er det store dualitetssymbol i zodiaken. Det er stjernebilledet tvillingen og dets iboende indflydelse fra den anden stråle, der hersker over hvert og et af modsætningernes par i det store hjul.

Tvillingen kaldes ofte »stjernebilledet for opløsning af dualiteten til en bevægelig syntese«.

Modul 13
TYREN
(17. og 18. juni)
Vi er nu i vores betragtninger fremme ved det sidste af de 12 tegn – og det sidste af de tegn, som virker på menneskeheden. Det er også det  tegn, som – efter nyorienteringen forud for discipelskabet – skaber forandringer og muligheder for disciplen. Vi er således kommet til det tegn, som kaldes “tegnet for den store livsimpuls”, fordi tyren er symbolet på begæret i alle dets faser.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag