Søg
Close this search box.

Lær astrologi 2 x 4 onsdage efterår 2023

MODUL 9: KORREKTION
23. aug., 6. sep., 20. sep. og 4. okt. kl. 17.00-20.00
Kurset lukkes efter første mødegang d. 23. august.

MODUL 10: SJÆLSHOROSKOPET
18. okt., 1. nov., 15. nov. og 29. nov. kl. 17.00-20.00
Kurset lukkes efter første mødegang d. 18. oktober

Catrine Håkansson er cand.mag. i fransk og spansk og har arbejdet som gymnasielærer i 19 år. Hun har taget flere astrologiuddannelser og er senest uddannet esoterisk astrolog hos Claus Houlberg, Astrologisk Akademi. Læs mere på www.Astropuls.com

Kursuspris for modulet: 1.300/1.500 kr. medlem/gæst
Det er et krav, at man har deltaget før eller har lignende viden og kunnen.

Tilmelding og betaling: Foretages 1. dag ved starten af modulet. Billetter findes under begivenheden den 23. august hhv. 18. oktober.
Der er bindende tilmelding for de 4 onsdage.
MAX 15 deltagere

Undervisningen optages og deles i lukket gruppe med deltagerne.
Efter hver kursusgang får deltagerne tilsendt et link til dropbox.

Modul 9 KORREKTION

Emnet for modul 9 er korrektion, som handler om at justere en persons fødselstidspunkt. Vi vil se på, hvornår man korrigerer et fødselstidspunkt, hvor nøjagtigt det skal være, hvor man får sin fødselstid fra, hvorfor det er vigtigt med et præcist fødselstidspunkt, og hvordan man gør i praksis, dvs. hvilke metoder der hyppigt anvendes, og hvad de kan.

23. august
Korrektionsmetoder
I horoskopet står planeterne og akserne med nogle tidsmæssige afstande, som gerne skulle passe med vigtige begivenheder i vores liv. Passer begivenhederne ikke med horoskopets udslag, skal fødselstiden korrigeres. Det er kun akserne, der rettes lidt på ved en korrektion, og ofte vil korrektionen ikke medføre nogen væsentlig ændring i selve tydningen af fødselshoroskopet, medmindre ascendanten, MC’en eller i sjældne tilfælde Månen ligger på en tegngrænse. Det er derfor som regel først, når vi skal pejle os ind på det kommende års indflydelser, at det er vigtigt med et præcist fødselstidspunkt. Den første gang på modul 9 ser vi bredt på de mest anvendte korrektionsmetoder.

6. september
Simpel aksekorrektion og korrektion med solbuer
Til korrektionsbrug vises vigtige begivenheder i vores liv både gennem planeter, der rammer akser, og akser, der rammer planeter. Den anden gang på modul 9 vil vi se på simpel aksekorrektion og korrektion med solbuer. Ved simpel aksekorrektion er det den progressive MC, der dirigeres frem, til den aspekterer en planet. Den progressive MC er god at korrigere med, idet den viser konkrete begivenheder, og de aspekter, den danner, kun indtræffer én gang i ens liv. Transitter derimod bevæger sig flere gang frem og tilbage over det samme gradtal, så det kan være svært at afgøre hvilken af gangene, der er den afgørende. Solbuer viser – ligesom den progressive MC – også begivenheder, der kun sker én gang i livet. Her er det både planeter og akser, der dirigeres frem til de rammer hinanden og hermed udvides mulighederne for at finde begivenheder at korrigere efter.

20. september
Korrektion med Live Horoscope
Når man skal korrigere et horoskop, kan man kigge på horoskoptegningen og tælle graderne mellem MC’en og en planet. MC’en flytter sig en grad hvert fjerde minut, og én grad er lig et år. Når den progressive MC rammer en planet, skal der gerne være en tilsvarende begivenhed det år. Er der ikke det, skal minuttallet/fødselstidspunktet sandsynligvis tilpasses. For solbuer er det alt i horoskopet, både planeter og akser, der fremskrives med ca. 1 grad per år. Denne direktion, hvor 1 grad er lig med 1 år, kan man regne med holder i barndommen og de første unge år. Herefter kan det blive for usikkert at sjusse sig frem på tegningen, og man må slå over på prognose for at se det præcise år. I stedet for at tælle grader på horoskoptegningen er en anden metode at indtaste alle vigtige livsbegivenheder i oversigten over den progressive MC i Live Horoscope og rette på minutterne til tidslinjen matcher begivenhederne. Vi ser på begge metoder.

4. oktober
Øvelser i korrektion
Som øvelse i at lære korrektion vil der indgå forskellige horoskopeksempler og opgaver, og vi vil naturligvis korrigere deltagernes egne horoskoper, hvis det ønskes. I det omfang tiden tillader det, opfordres deltagerne til også at medbringe eksempler på andre horoskoper, de gerne vil have korrigeret.

Modul 10 SJÆLSHOROSKOPET

På Modul 10 vil vi se på de fire horoskoper, som vi arbejder med i den esoteriske horoskoptydning: personhoroskopet med Placidus hussystem, den indre vejs horoskop med tegnhuse, sjælshoroskopet geocentrisk opstillet med stråletriangler og åndshoroskopet heliocentrisk opstillet med stråletriangler. Fokus vil være på at undersøge, hvordan sjæls- og åndsimpulserne gennem strålerne søger at manifestere sig i hverdagen gennem vores personlighed.

18. oktober
Den indre vej, de syv stråler, tegnhuse
På et tidspunkt i vores liv ofte efter en krise, bliver vi interesseret i at finde den dybere mening med vores liv, hvorfor vi er kommet, og hvordan vi kan være til gavn for andre mennesker. Vi kan føle nogle stærke impulser til at give vores bidrag til at gøre verden til et bedre sted. Denne trang til se ud over sig selv, gøre det gode og hjælpe andre kaldes at gå den indre vej. Horoskopmæssigt vil vi da gå fra Placidus til tegnhuse og se, om der er ændringer på nogle livsområder, når fokus er på den indre vej. Disse sjæls- og åndsimpulser ligger som evner, der presser på, for at vi skal udfolde os i en bestemt retning i dette liv. Hvor og hvordan disse kan bruges, kan vi få en bedre forståelse af ved at se på de syv stråler og stråletrianglerne i vores sjæls- og åndshoroskop samt gennem en esoteriske tydning af ascendanten og MC. I første omgang ser vi på skiftet til tegnhuse.

1. november
De tre kors og chakra
De syv stråler sidder på tre kors. Korsene fortæller både om menneskets udviklingsproces samt viser, hvilke evner og temaer, der er særligt aktive i denne inkarnation for nati (horoskopindehaveren). De syv stråler har også hver forbindelse til et chakra og den fysiske krop. Vi ser på deltagernes stråler. Hvad betyder det, når man har mange stråletriangler i sit horoskop, hvor ligger fokus så? Eller måske ingen stråletriangler? Vi ser på haltende stråletriangler og det progressive sjælshoroskop.

15. november
Stråleherskere og chakra
De syv stråler er hver forbundet med et chakra og rummer både en højfrekvent og en lavfrekvent planet. Rejsen fra den lavfrekvente til den højfrekvente planet fortæller om en udviklingsproces, vi må igennem, hvor vi giver afkald på egoets egenvilje og overgiver os til den højere vilje. Vi gennemgår, hvilken udvikling der ligger i disse planetpar. Har man en bestemt stråle i sit horoskop, er det interessant at se på den højfrekvente planethersker, idet strålen som sjælsimpuls mærkes særligt markant gennem denne planets placering i personhoroskopet.

29. november
Åndshoroskopet
Vi ser også på åndshoroskopets triangler og tydning. Åndshoroskopet viser, hvad vi hver især er kommet for at bidrage med som en lille brik i menneskeheden. Vi undersøger, hvilke evner vi har med denne gang, og hvordan kan vi bruge dem. Også MC’en viser åndens mål eller hensigt med inkarnationen. Alt lander dog i personhoroskopet, for det er her, vi udfører både sjælens og åndens hensigt i praksis.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag