Lær astrologi 2 x 4 onsdage forår 2023

MODUL 7: HOROSKOPET I BEVÆGELSE – Transitter
18. jan., 1. feb., 1. marts og 29. marts kl. 17.00-20.00
Kurset lukkes efter første mødegang d. 18. jan.

MODUL 8: HOROSKOPET I BEVÆGELSE – Livskapitler
26 april, 24. maj, 7. juni og 21. juni kl. 17.00-20.00
Kurset lukkes efter første mødegang d. 26. april

Catrine Håkansson er cand.mag. i fransk og spansk og har arbejdet som gymnasielærer i 19 år. Hun har taget flere astrologiuddannelser og er senest uddannet esoterisk astrolog hos Claus Houlberg, Astrologisk Akademi. Læs mere på www.Astropuls.com

Kursuspris for modulet: 1.300/1.500 kr. medlem/gæst
Det er et krav, at man har deltaget før eller har lignende viden og kunnen.

Tilmelding og betaling: Foretages 1. dag ved starten af modulet. Billetter findes under begivenheden den 18. januar hhv. 26. april
Der er bindende tilmelding for de 4 onsdage.
MAX 15 deltagere

Undervisningen optages og deles i lukket gruppe med deltagerne.
Efter hver kursusgang får deltagerne tilsendt et link til dropbox.

Modul 7 HOROSKOPET I BEVÆGELSE – Transitter

18.januar 2023 Prognoseteknikker. Aldre og cykler.
Radix, vores fødselshoroskop, er et snapshot eller blueprint af os, men det er først når horoskopet sættes i bevægelse, at livet udspiller sig, og vi får mulighed for at udvikle os. Vores horoskop er Vorherres arbejdsseddel til os, og det viser alt det, vi skal igennem for at blive os selv. Modul 7 handler om horoskopet i bevægelse, hvor vi vil se på prognoseteknikker generelt, hvilke teknikker der findes, og hvilke der er de mest anvendte. Vi vil også se på de prognosemuligheder Live Horoscope giver, og hvordan man læser prognosehoroskopet i Live Horoscope. Herefter vil vi fokusere på planeterne enkeltvis og deres cyklus samt de transitter, vi alle vil opleve i en bestemt alder.

1.februar 2023 Transitter.
Planeten rammer/rammes af en planet/akse. Jupiter og Saturn. Transitter, som er planeter, hvis fysiske, astronomiske position kan aflæses på himlen lige nu, er den mest udbredte prognoseteknik. En transitplanet har en grundbetydning eller bestemt energi, den bærer med sig, når den rammer en planet eller akse i fødselshoroskopet. Transitplaneten fortæller, at nu er det er tid til, at vi tager os af den sag eller det livsområde, som den påvirker. Hvordan mødet udspiller sig mellem de to planeter (evt. akse) afhænger af flere ting som f.eks. deres grundbetydning, deres prominens i horoskopet, om aspektet er en gentagelse samt af den individuelle betydning planeterne har i horoskopet alt afhængig af, hvilket hus de sidder i og hersker over. Vi vil starte med at se på Jupiter og Saturn som transitplaneter, hvilken energi de bærer med sig og undersøge et par af deltagernes horoskoper som eksempler.

1.marts 2023 Transitter: Neptun og Uranus.
Denne gang vil vi se på Neptun og Uranus, som begge kan være svære at få hold på. Neptun er diffus og tåget, og med Uranus er kun en ting sikker: forvent det uventede! Man kan forsøge, at regne den ud, men det ender alligevel med, at man bliver overrasket. Neptun er også temmelig vanskelig at regne ud, da den netop står for det intuitive og det, der kan mærkes, men ikke udtænkes. Som en tåge, der sænker sig over en, kan man synes handlingslammet og udkørt, måske bliver man sendt i drømmeland, måske kommer man i kontakt med en dyb, spirituel længsel efter indre kontakt. Vi vil bruge et par af deltagernes horoskoper som eksempler på, hvilke oplevelser disse transitplaneter kan udmønte sig i.

29. marts 2023 Transitter: Pluto
Den mest kendte transitplanet er temmelig sikkert Pluto, som forbindes med de store livskriser. Pluto hersker over rodchakra, og måske føler vi os truet på vores overlevelse eller oplever, at noget er uigenkaldeligt slut, der er ingen vej tilbage, det er enden på et kapitel. Undervejs i de to år en Pluto-periode gerne varer, kan vi føle os tilovers, krænkede eller magtesløse. Det er vigtigt at slippe kontrollen og overgive sig til den store vilje, for den krise, vi går igennem, tjener vores bedste i sidste ende. Det kan naturligvis føles ubehageligt, men i virkeligheden bliver noget gammelt, udtjent bagage fjernet, så vi kan blive mere os selv. Vi bliver tvunget til at starte på en frisk inden for det livsområde, der er under forvandling, og dette kan føre til en sand genfødsel og fornyelse, som nok var tiltrængt, når det kom til stykket, i hvert fald set fra et sjælsperspektiv. Ikke alle Pluto transitter er voldsomme eller føles som en krise. Det kommer i høj grad an på, hvor meget der trænger til at blive renset ud i, om aspektet står på vores arbejdsseddel dvs. er en gentagelse, og sidst men ikke mindst hvordan nati vælger at reagere på Pluto.

____________________________________________________________________________________________________________

Modul 8 HOROSKOPET I BEVÆGELSE – Livskapitler

26. april 2023 Solrunder (Solar Return)
Solrunde-horoskopet – din vejrudsigt for det kommende år
Solrundehoroskoper (Solar Return) er en teknik, der hører til den ældre klassiske astrologi, som kan bruges til at få yderligere information om et bestemt år i ens liv. Det er et snapshot af årets transitter, som de står, når Solen er tilbage præcis på radix Solens position. Horoskopet beskriver, hvad vi bliver bedt om at kigge på og lære mere om i det pågældende år. Det skal ses som en vejrudsigt, ikke en forudsigelse, da vi jo selv er medskabere af vores liv. Solrundehoroskopet kan tydes for sig selv eller i synastri med radix og er et spændende supplement til det ”almindelige” årshoroskop. Vi ser på et par af deltagernes horoskoper.

24. maj 2023 MC i dynamik og livskapitler
MC’en bevæger sig fremad med ca. 90º om året fra solrundehoroskop til solrundehoroskop og optræder normalt i samme dynamik 8-12 år i træk. Disse perioder i samme dynamik kan beskrive livskapitler. Dynamikkernes progressioner kører baglæns fra kardinal til bevægelig til fast. MC’en starter med et højt gradtal i en dynamik og bevæger sig nedad. Ser du derfor et lavt gradtal for MC’en i dit Solrundehoroskop f.eks. 3º, er det tegn på, at du vil skifte dynamik året efter, mens 28º kan indikere, at du lige har skiftet dynamik. Det år, MC skifter, er som regel et år med markante forandringer, et bemærkelsesværdigt skift i interesser, perspektiv, motivation, mennesker og retning i dit liv.

7. juni 2023 Livskapitler – Progressive månefaser
Månefasecyklussen handler om, hvilke behov for livsudfoldelse vi har brug for i en given periode. Cyklussen kan ses som et stort livskapitel på knap 30 år, der kan inddeles i to halvdele, en tiltagende og aftagende, fire vendepunkter og otte mindre 3 ½ -årige afsnit. Faserne viser både ydre manifestationer af forskellige udfoldelsesbehov eller væremåder i en persons liv, men også indre, følelsesmæssige sindstilstande. Månefaserne kan hjælpe os med at forstå den situation en klient måtte stå i med hensyn til f.eks. et jobskifte. Måske har nati brug for at blive mere synlig og få mere ansvar og større råderum eller modsat at trække sig for at kunne omstille sig til nye impulser og et nyt virkefelt. En indsigt i månefaserne kan give os overblik over vores eget liv på den helt store klinge.

21. juni 2023 Progressioner, progressiv Sol og Måne
Forenklet sagt er en progressiv planet en planet, hvis hastighed er sat ned til 1 dag = 1 år. De personlige planeter fra Solen til Ceres går så hurtigt på himlen, at man må bruge en teknik for at sænke hastigheden, så deres virkning kan mærkes. Der er altså tale om en symbolsk astrologisk teknik og ikke astronomisk placering på himlen. Teknikken stammer fra devisen ”Som i det store, så i det små. Som i det små, så i det store”, hvilket vil sige, at én enhed er analog med en anden, her at enheden en dag er lig et år. Denne teknik kender vi også fra radix, som består af husene (døgnet) og tegnene (året) lagt sammen til et horoskop. Selve tydningen af de progressive planeter er ligesom tydningen af transitplaneterne. Eftersom de progressive planeter går meget langsomt, har det stor betydning, når de skifter tegn eller går i konjunktion med en fødselsplanet/akse.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag