Lær astrologi 4 onsdage – den 24. aug., 7. sept., 21. sept. og 5. okt. – kl. 17.00-20.00.

LUKKET GRUPPE

Modul 5

På Modul 5 vil de to sidste emner i grundtydningen af horoskopet blive gennemgået, nemlig når en planet har det særlige over sig, at den er uaspekteret eller retrograd. Vi vil også se på de to kontrolpunkter for tydningen: måneknuder og lykkepunkt. Disse punkter rummer flere lag af tydning end blot at være kontrolpunkter. Endelige vil vi se på kroppen, symptomer og sensitivitet.

Kursuspris for modulet: 1.300/1.500 kr. medlem/gæst
Det er et krav, at man har deltaget før eller har lignende viden og kunnen.

Tilmelding og betaling: Foretages 1. dag ved starten af modulet. Billetter findes under begivenheden den 24. august.
Der er bindende tilmelding for de 4 onsdage.
MAX 15 deltagere

Undervisningen optages og deles i lukket gruppe med deltagerne.
Efter hver kursusgang får deltagerne tilsendt et link til dropbox.

Kurset lukkes på modul 5 efter første mødegang den 24.08.2022.

Catrine Håkansson er cand.mag. i fransk og spansk og har arbejdet som gymnasielærer i 19 år. Hun har taget flere astrologiuddannelser og er senest uddannet esoterisk astrolog hos Claus Houlberg, Astrologisk Akademi. Læs mere på www.Astropuls.com

24.8 Uaspekterede planeter og retrograde planeter

Den første gang på modul 5 handler om uaspekterede planeter. Når en planet er uaspekteret kan den i perioder løbe med hele horoskopet og i andre perioder have svært ved at komme til udtryk. En planet kan også ”slingre” i sit udtryk, hvis den er retrograd, i hvert fald indtil vi får åbnet op for intuitionen.

7.9 Måneknuder
Måneknuder er kontrolpunkter for tydningen og viser en udviklingsretning eller livsvej for os. Den sydlige måneknude viser, hvor vi har erfaring, hvad der gør os trygge, og hvilke mønstre vi skal slippe. Den nordlige måneknude er et nyt erfaringsområde, som vil hjælpe os videre i vores udvikling, men da det føles ukendt og fremmed, kan det gøre os utrygge og være svært at integrere.

21.9. Lykkepunkt

Her vil vi se på lykkepunktet, som også kaldes punktet for mening. Det er en sammenkobling af vores tre identitetspunkter Solen, Månen og ascendanten. Lykkepunktet er en elevator eller speeder til udvikling. Men bare at gøre det, som lykkepunktet indikerer, kan være en stor udfordring. Lykkepunktet rummer også flere planer, både et åndeligt formål og nogle træk vi søger opfyldt ved en partner.

5.10 Sensitivitet. Tegnene og kroppen

Nogle mennesker er meget sensitive. Det ses i horoskopet, hvis man har Månen eller Merkur i aspekt til yderplaneterne. Denne sensitivitet kan sætte sig i kroppen, navnlig hvis disse planeter befinder sig i eller har aspekt til 1.hus, kroppen. Kropslige symptomer kan også ses i stjernetegnene. Hvert stjernetegn hersker over en ydre kropsdel og et indre organ. Også planeterne har en særlig forbindelse hver især til kroppen.

____________________________________________________________________________________________________________

Modul 6

4 onsdage den 2.11, 16.11, 30.11 og 14.12

Tilmelding og betaling: Der er bindende tilmelding for 4 onsdage.

Kursuspris per modul: 1300/1500 kr. medlem af Teosofisk Forening/gæst
Undervisningen optages og deles i lukket gruppe med deltagerne.
Efter hver kursusgang får deltagerne tilsendt et link til dropbox.

MAX 15 deltagere
Kurset lukkes på modul 6 efter første mødegang den 2.11.2022.
Det er et krav, at man har deltaget før eller har lignende viden og kunnen.

2.11 Aspektmønstre 2
Vi ser på sammensatte aspektmønstre som T-kvadrat, drage, rektangel, trapez og pilespids. De første fire af disse mønstre indeholder en opposition eller flere, som skal integreres, før mønstrets udfordringer kan vendes til en styrke for nati. Tkvadratets fokus er apeksplaneten, og løsning kan ligge i det manglende ben. Dragens hale styrer hovedet, og rektanglet og trapezen er som en glat sæbe for nati, når oppositionerne skal tackles, men rummer også et vældigt potentiale. Også pilespidsen handler om ressourcer, der spiller sammen, og som kan styrke apeksplaneten.

16.11 Træning i syntese
 Når man skal tyde et horoskop, er det vigtigt at have nogle solide håndtag til at åbne det med, nogle principper for hvad der primært skal vægtes, kende til udviklingsstier for nati samt kontrolpunkter for tydningen. Der er mange måder, man kan gribe et horoskop an på, og på dette modul vil du få nogle konkrete skabeloner til, hvordan en tydning kan gribes an. Disse er tænkt som forslag, der skal tilpasses det enkelte horoskop og være med til at igangsætte din kreativitet og intuition, som altid vil være afgørende for en meningsfuld tydning.

30.11 Mere træning i syntese
Træningen i syntese fortsættes.

14.12 Mere træning i syntese
Træningen i syntese fortsættes.