2. halvår – Efterår 2022:
Datoerne for foråret: 11. august, 9. september, 9. oktober, 8. november, 7. december

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 1200px-Supermoon_Nov-14-2016-minneapolis-1022x1024.jpg

“De tolv årlige fuldmåne fester vil åbne mulighed for åbenbaring af det guddommelige, “ siger Alice A. Bailey. Vi mediterer ved fuldmåne som gruppe for at gøre os til kanal for lysets, kærlighedens og den gode viljes energier. Disse energier er cykliske og kraftigst virkende i tiden omkring fuldmåne. Ved meditationen stimulerer vi den globale bevidsthed, fremmer som gruppe enhed og forener menneskeheden på tværs af race, tro og nationale skel.

 

Når muligt vil Susan Haugen forstærke meditationen i dyb harmoni med klangskålenes univers.

Gratis adgang. Meditationen er guidet, så alle kan deltage.
Bemærk at døren lukkes præcist.

Meditation er i grunden

videnskaben om lys,

fordi den arbejder i lyssubstansen.

Djwhal Khul