Søg
Close this search box.

Hjertets vej – Åndelig udvikling i Den Nye Tid


Centrale temaer på Den Nye Tids åndelige udviklingsvej

Bevidst Lysarbejde for Jorden!  – Kom og vær med til at styrke lyset på Jorden  –
og vær med til at lave en lysindstrømning i Teosofisk Forening

 
 Foredrag, kanalisering og meditation med De Opstegne Mestre og De store Ærkeengle
 

 12 mandage kl. 18-20

Entré: 50 kr. for medlemmer/100 kr. for gæster  

Sted: Teosofisk Forening, Sankt Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg 

Mandag 15/4 2024: 1. stråle, Den Guddommelige Vilje og Påskens Kærlighedsstrøm
Påskens åndelige budskab og udviklingsmulighed. At smelte sammen med Den Kosmiske Opstandelsesflamme og Den Guddommelige vilje - At være Ny Tids Lysarbejder på Jorden/At samarbejde med Det Store Hvide Broderskab og den åndelige dimension/At være guddommelig/Åndelig/Spirituel medarbejder på Jorden.

Mandag 13/5 2024: 2. stråle, Den Guddommelige Kærlighed og Pinsens kærlighedsstrøm 
Pinsens åndelige budskab og udviklingsmulighed. The Spirit of Assisi og Assisigralen/At blive udstrømmer af Den Nye Helligånds kærlighed og fred.  Hvordan bliver du en formidler af den guddommelige og uselviske kærlighedsstrøm? Hvad er kærlighed egentlig for noget? – Den vise kærlighed og den egoistiske kærlighed.

Mandag 10/6 2024: 3. stråle, Hjertets Kommunikation, kanalisering og clairvoyance
Kommunikation med den fysiske dimension og med den åndelige dimension – Hvad er kærlig og ansvarlig kommunikation og hvordan kan du lære at udleve denne form for kommunikation? Hvordan får vi kontakt med den åndelige dimension, og hvordan kan vi gøre brug af denne kontakt på en god og kærlig måde?

Mandag 15/7 2024: 4. stråle, Den Nødvendige smerte – Harmoni gennem konflikt 
Hvorfor er det nødvendigt at gennemgå lidelser – smertefulde følelser og smerter i kroppen på den åndelige udviklingsvej? – Oplev en dybdegående forvandling og skabelsen af en dyb og rummelig kærlighedsevne.

Mandag 26/8 2024: 5. stråle, Kend dig selv – og bliv integreret med din Sjæl og Solengel
Hvordan bliver du forenet med dit sande væsen og hvordan bliver du sand overfor dig selv i alt hvad du gør og er?
Kend dit ego og din sjæl og din åndelige personlighedsopbygning. Og gennemgå udviklingen fra solar pleksus til hjertet hen imod en integrationsproces med din sjæl og din solengel.

Mandag 23/9 2024: 6. stråle, Den Religiøse Dimension og Ny Tids Spirituel religiøsitet 
Den religiøse dimension, den religiøse impuls og essensen i alle religioner/Den Nye Verdensreligion. Hvordan bliver du i stand til at hengive dig og overgive dig til din sjæl og den guddommelige dimension herigennem? Og hvorfor er det så vigtigt at være åben for den åndelige dimension for at være et helt menneske?

Mandag 21/10 2024: 7. stråle, Det Spirituelle menneske og Den Nye Tids Verdensborger
Den Nye Tid, Vandmandens Tidsalder, Forvandlingens Tidsalder, Den Nye Tids spiritualitet og åndelige udvikling. Hvad er Den Nye Tids Verdensborger Identitet og hvad er Den Nye Tids Verdensborger Samfund?

Mandag 18/11 2024: 8. stråle, Jordens lysarbejdere og deres livsopgaver 
Udefrakommende lysvæsener i inkarnation – Devaer, engle- og stjernemennesker – herunder Den Nye Tids Børn – Indigobørn og Krystalbørn. Lysarbejderens forskellige udviklingsmuligheder og veje. Hvordan kommer du i kontakt med dit sjælslys, din oprindelige lysarbejderidentitet og din livsopgave?

Mandag 9/12 2024: 9.stråle, Den Spirituelle Jul og De Kosmiske Indvielser i Den Nye Tid
Julens åndelige budskab og udviklingsmulighed. Den Indre Jul og Julens Kærlighedsstrøm. Forening med den guddommelige kærlighed, vilje og visdom. Intergalaktisk- og Interplanetarisk bevidsthed.  

Mandag 20/1 2025: 10. stråle, Kosmisk Bevidsthed og Den Store Stilhed
Den Dybe væren og Den Store enhed med alting – Forløsning, erkendelse og frigørelse fra egoet – Hvordan kommer du i samklang med den dybe indre væren, den store stilhed og den åndelige dimension herigennem.

Mandag 17/2 2025: 11. stråle, Det Karmiske Råd og Den Karmiske Lov i Den Nye Tid
Hvad er karma og hvad er formålet med Karma? Kristuskærligheden og Den karmiske Kærlighedsstrøms særlige udviklingsmulighed. Hvordan virker Den karmiske Lov og hvordan kan du få forløst din personlige karma.

Mandag 17/3 2025: 12.-13 stråle, Helligånden, Gralsgudinden og Den Feminine Kærlighed
Fader-Moder Gud, Det Åndelige Hierarki og Den Guddommelige Dimension – Helligånden og Den Feminine og Den Maskuline kærlighedsstrøm. Hvad er Helligånden og hvordan kan du blive forenet med Helligånden og udstrømmer af Helligåndens kærlighedsstrøm? Og hvem er Gralsgudinden fra Avalon, og hvorfor er Den Feminine Kærlighedsstrøm så vigtig i denne tid?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev for at få information om nye kurser og foredrag